HemOm KHVMedlemskapAktiviteter & ResorStipendierKonsthantverkare i KHVLänkarKontakt
Stipendieansökan
Stipendiater 2019
Stipendiater 2018
Stipendiater 2017
Stipendiater 2016
Stipendiater 2015
Stipendiater 2014
Stipendiater 2013
Stipendiater 2012
Stipendiater 2011
Stipendiater 2010

Stipendier & Stipendiater

Konsthantverkets Vänners stipendier till yrkesverksamma svenska konsthantverkare


Sök stipendierna senast sista februari.
För anmälningsblankett se

Stipendieansökan
Föreningen Konsthantverkets Vänner har till syfte att stödja svenskt konsthantverk. Föreningen har därför sedan 1979 kunnat avsätta ett årligt belopp för stipendier till yrkesverksamma svenska konsthantverkare. Stipendierna är avsedda att användas exempelvis till materialanskaffning, utställningar, etablering, kompletterande utbildning, studieresor mm. Stipendium utgår ej för grundutbildning.

Stipendierna delas ut vid föreningens årsmöte i maj.

Stipendienämndens ledamöter:

Gunilla Kihlgren
Annika Daevel
Hanna Grill Lyssarrides

KHV Konsthantverkets Vänner, Telefon 08-665 40 54
info@khv.se