HemOm KHVMedlemskapAktiviteter & ResorStipendierKonsthantverkare i KHVLänkarKontakt
Stipendieansökan
Stipendiater 2018
Stipendiater 2017
Stipendiater 2016
Stipendiater 2015
Stipendiater 2014
Stipendiater 2013
Stipendiater 2012
Stipendiater 2011
Stipendiater 2010

Stipendiater 2011

Stockholmskretsen

Så har det åter varit dags för Konsthantverkets Vänner i Stockholm att dela ut sina årliga stipendier.

Susanne Henriques, textilkonstnär, Stockholm

har fått Margaretha Åkerbergs minnesstipendium på 15.000 kronor med motiveringen: Susanne Henriques tilldelas Margaretha Åkerbergs stipendium för ett mångårigt arbete inom textilkonsten med bildväven i fokus. Med en kärleksfull omsorg om detaljer och nyanser har hon skapat poetiskt öppna verk som både förvaltar och utvecklar bildvävstraditionen.
Bild
Wolfgang Gessl

Wolfgang Gessl, silversmed, Stockholm

har tilldelats KHV:s jubileumsstipendium på 15.000 kronor med motiveringen: Wolfgang Gessl är sedan decennier tillbaka en central gestalt inom svenskt silversmide. Som konstnär och lärare och som aktiv i sammanslutningar som Metallum och Nutida Svenskt Silver har han på många sätt flyttat fram positionerna för det samtida silvret. Hans experimentlusta inom korpus och smycken upphör inte att fascinera.

Pål Rodenius, Stockholm

har tilldelats 10.000 kronor. Motiveringen är: Pål Rodenius är en ung och mycket lovande snickare och möbelformgivare. Med en frisk blick på design, produktion och ekologi skapar han möbler och projekt i vilka brukarens roll står i centrum.
Lekfullhet och flexibilitet kännetecknar hans idéer och formspråk.

Gabriella Höglin, glasformgivare, Stockholm

har tilldelats 5.000 kronor. Med en påtaglig känsla för glasets formbarhet och skulpturala tyngd har Gabriella Höglin mutat in ett personligt område inom det svenska studioglaset. I hyttan arbetar hon generöst med färg och påklipp i pjäser som ofta präglas av spännande kontraster.

Agnes Larsson, smyckeformgivare, Stockholm

har också fått 5.000 kronor. Agnes Larsson har ett genomtänkt förhållningssätt till smyckekonstens former och material. I hennes fortfarande unga konstnärskap finns ett allvar och en existentiell tyngd som redan rönt berättigad internationell uppmärksamhet.

Motiveringarna är skrivna av Love Jönsson.

Stipendienämnden bestod av Britte Grûnewald Grönberg, sammankallande, Annika Daevel, adj., Gunilla Kihlgren-Svartström ad,. Agneta Linton, Love Jönsson och Pasi Wälimaa.

Göteborgskretsen
Elisabeth Billander, keramikkonstnär, Göteborg

har tilldelats 10.000 kr.
Valet motiveras enligt följande:
Billander har skapat ett eget och personligt arbetsområde inom svensk keramik som i juryns ögon är unikt – och mycket modigt. Det består av en väl balanserad blandning av något helt grundläggande keramiskt, kombinerat med ett intellektuellt undersökande av de valda materialen, deras värde, status och historia.
Billander öppnar våra och andras uppfattning om hur keramik kan se ut 2011, och det med ett öppet förhållningssätt som är angeläget för utvecklingen av området keramikkonst.
Hennes arbete är direkt, intuitivt och grundligt analyserat efter tydligt uppställda mål. Det visuellt starka slutresultatet är meningsfullt och överraskande friskt och nyskapande i sitt formspråk.
Billanders experimenterade arbete förtjänar stor uppmärksamhet.

I Göteborgskretsens bedömningsgrupp har ingått:
Morten Løbner Espersen, adjungerad professor i keramikkonst, HDK, Bibbi Forsman, keramiker, Barbro Löfquist, styrelseledamot.
KHV Konsthantverkets Vänner, Telefon 08-665 40 54
info@khv.se