Back to All Events

Nationalmuseum - Nyfiken på byggnaden

Onsdagen den 27 februari visning för 3:e gången av det nyrenoverade och ombyggda Nationalmuseum som efter fem år har öppnat igen. Visningen påbörjas kl. 12:00 i Skulptursalen t.v. i den stora entréhallen. Deltagarna ombedes att komma i god tid p.g.a. av det stora publiktrycket för att lämna kläderna i garderoben i källarvalven och komma till Skulptursalen 10-15 minuter före visningstiden för samling och inprovning av hörlurar. Vi får ta del av den omfattande förändringen och omdisponeringen av museets lokaler, tekniska lösningar, färgsättning och inredning samt nedslag i byggnadens historia.