Glasfat “Bladverk” av Hanna Grill

Glasfat “Bladverk” av Hanna Grill

Om KHV - konsthantverkets vänner

Konsthantverkets Vänner är en förening för Dig som vill lära känna svenskt, men även utländskt konsthantverk, samt möta verksamma konsthantverkare i deras verkstäder och ateljéer. Föreningen bildades 1970 och har till uppgift att stödja svenska konsthantverkare och sprida kunskap om konsthantverket, dess förutsättningar och historia. 

Föreningen ordnar guidade visningar av utställningar och resor i konsthantverkets tecken i Sverige och utomlands. Medlemsbladet med information om aktiviteter och resor utkommer tre gånger per år. 

Årligen äger också ett medlemslotteri rum.