En av KHV stipendiater 2018 var Cecilia Levy

En av KHV stipendiater 2018 var Cecilia Levy

Stipendier till yrkesverksamma
svenska konsthantverkare 

Föreningen Konsthantverkets Vänner har till syfte att stödja svenskt konsthantverk. Föreningen har därför sedan 1979 kunnat avsätta ett årligt belopp för stipendier till yrkesverksamma svenska konsthantverkare. Stipendierna är avsedda att användas exempelvis till materialanskaffning, utställningar, etablering, kompletterande utbildning, studieresor mm.
Stipendium utgår ej för grundutbildning.

Sök stipendierna senast sista februari.
Här kan du ladda ner ansökningsblanketten:
Stipendieansökan

Stipendierna delas ut vid föreningens årsmöte i maj.
Stipendienämndens ledamöter är:
Lennart Delin (sammankallande)
Gunilla Kihlgren 
Annika Daevel
Hanna Grill Lyssarrides